گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

درخت سیب
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

بیاد شب شعر های ترم اول.......

نویسنده: بهناز


"حمید مصدق خرداد 1343"
تو به من خندیدی و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید
غضب آلود به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز،
سالهاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت
"جواب زیبای فروغ فرخ زاد به حمید مصدق"
من به تو خندیدم
چون که می دانستم
تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی
پدرم از پی تو تند دوید
و نمی دانستی باغبان باغچه همسایه
پدر پیر من است
من به تو خندیدم
تا که با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم
بغض چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من و
سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک
دل من گفت: برو
چون نمی خواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تو را ...
و من رفتم و هنوز سالهاست که در ذهن من آرام آرام
حیرت و بغض تو تکرار کنان
می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چه می شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت

میترا وافسانه عزیز یادتون اومد این شعر مصدق رو ولی مطمئنم اون موقع نمیدونستیم فروغ فرخزاد در جوابش چی گفته
بیاد شب شعر های ترم اول که میرفتیم وچون شب بود ودیر وقت با ترس ولرز مسیر خوابگاه را بر میگشتیم وبه خاطر این که دانشگاه به فکر ما بود کلا شب شعر تعطیل شد چون بیست سال پیش نه سرویس اختراع شده بود و نه دانشمند ها کشف کرده بودن که میشه ساعت شب شعر از آخر شب به سر شب تغییر کند اوه