گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

شاید ما به سرعت از بچگیامون دور شدیم
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: کوتاه و خواندنی ،دلنوشته ها

شاید ما به سرعت از بچگیامون دور شدیم

کوچیک که بودیم چه دلای بزرگی داشتیم

حالا که بزرگیم! چه دلای کوچیکی...

کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود

کاش برای حرف زدن...


 
ای صمیمی! . . . ای دوست
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: شعر و ادب

ای صمیمی! . . . ای دوست
گاه و بیگاه لب پنجره ی خاطره ام میایی
دیدنت . . . حتی از دور
آب بر آتش دل می پاشد
آنقدر تشنه ی دیدار تو ام
که به یک جرعه نگاه تو قناعت دارم...
دل من لک زده است ...
گرمی دست تو را محتاجم
و دل من . . . به نگاهی از دور
طفلکی! می سازد
ای قدیمی! . . . ای خوب
تو مرا یادکنی . . . یا نکنی
من به یادت هستم
من صمیمانه به یادت هستم

میترا